ÜZLETSZABÁLYZAT

Jelen Üzletszabályzat hatálya kiterjed az eladóra, illetőleg a webáruházban a megrendelést leadó fogyasztóra.

Kérjük, olvassa el a tudnivalókat!

Az eladó minden termék esetében Krajczár Ferenc ev. (a továbbiakban: eladó).
Cím: 1211. Budapest, Öntöde utca 3-5.
Adóigazgatási szám: 59284428-1-43
Email.: echonald.shop@gmail.com

VÉTELÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK

Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikkek vételára, amelyek forintban értendőek. A termékek mellett szereplő vételárak nem változnak meg a rendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban. Az árucikk vételára a weboldalon feltüntetett ár.

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK, HATÁRIDŐK

A szállítási idő a megrendelés leadását követő naptól kezdődően legkésőbb 5-8 munkanap.

ÁRUÁTVÉTEL

Az árut a fogyasztó az általa választott címen veheti át munkanapokon a szállító cégtől.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

A garanciális igényeket (a mindenkori hatályos jogszabályok alapján) a fogyasztónak kell írásban kezdeményezni az eladó felé elektronikus úton, a jelen üzletszabályzat bevezető részében feltüntetett elérhetőségen.

A bejelentésnek tartalmaznia kell a termék részletes adatait, a hiba rövid leírását, a vásárlás időpontját.

Reklamáció esetén a számlát minden esetben mellékelni kell!

A reklamáció megvizsgálásának és elbírálásának jogát az eladó fenntartja magának. A jogos reklamáció elismerése esetén az eladó választása szerint a hibás terméket kicseréli, vagy megtéríti annak vételárát a fogyasztó részére.

ÁRUCIKK CSERÉJE

Ha a megrendelt árucikk hibás, az eladó díjmentesen kicseréli abban az esetben, ha a termék hiánytalanul visszaküldésre kerül a kiállított számla másolatával együtt.

Ha a serét a fogyasztó nem kívánja igénybe venni, a termék vételára visszatérítésre kerül a számára. Kérjük, hogy ha sérülést észlel az átvett terméken, azonnal értesítse ügyfélszolgálatunkat.

A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

A hatályos jogi szabályozás (45/2014. Kormányrendelet) értelmében 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, amennyiben a megrendelt termékeket sértetlenül, a vásárlásról kapott számlával együtt visszajuttatja hozzánk. A visszajuttatás költsége a vevőt terheli. A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

SIKERTELEN KÉZBESÍTÉS

Amennyiben a futár az áru átadását nem tudja teljesíteni, úgy a csomagról értesítést hagy. A küldeményről ezután az értesítésen megjelölt telefonszámon tud érdeklődni, majd a futár újra egyeztetett időpontban ismételten megkísérli a kiszállítást.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Az eladó nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

a; Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a fogyasztót, hogy csatlakozzon az eladó webáruházához.
b; A fogyasztó számítógépének bármilyen hardver-vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet-csatlakozás megszakadása miatti károkért.

Az internet-kapcsolatból, illetve az adatbázis-kapcsolatban (pl.: karbantartás miatt) bekövetkező hibákból adódó károkért felelősséget az eladó nem vállal. Az eladó fenntartja a jogot az akciós és az egyéb árak megváltoztatására, illetve az akciók előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére.