ADATVÉDELEM

Az eladó minden termék esetében Krajczár Ferenc ev. (a továbbiakban: eladó)
Cím: 1211. Budapest, Öntöde utca 3-5.
Adóigazgatási szám: 59284428-143
Email.: echonald.shop@gmail.com

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a www.echonaldmusic.hu weboldal (továbbiakban: weboldal) személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályait, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást. A Szolgáltatás (vásárlás, szállítás) használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a weboldal "Adatvédelem" menüpontja alatt.

I. ADATKEZELŐ SZEMÉLYE

Az üzemeltető személye az eladó személyével megegyezik.

A szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében, az üzemeltető nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az üzemeltető és annak munkavállalói ismerhetik meg. A szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok az üzemeltető által használt szervereken kerülnek tárolásra.

II. ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

A weboldal regisztráció nélkül böngészhető, a vásárlás nincs regisztrációhoz kötve. Az üzemeltető birtokába jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Ezeket az adatokat kizárólag a megrendelés és egyéb, a vásárló által megjelölt célok kielégítésére használja fel az eladó. A fogyasztó adatai harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, kivéve a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben a szállítást végző alvállalkozónak.

III. ADATTOVÁBBÍTÁSOK, HARMADIK SZEMÉLYEK ADATKEZELÉSEI

Az üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adj át harmadik személynek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet: Az üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például, csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében és teljesíti a jogszabályi rendelkezéseken alapuló adatkezeléseket.

IV. ADATBIZTONSÁG:

A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni az echonald.shop@gmail.com email címen.

V. JOGORVOSLAT

A felhasználó személyes adatainak sérelme esetén igényét az illetékes polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy az adatvédelmi biztoshoz fordulhat.

VI. FELELŐSSÉG

Az üzemeltető a felhasználók által a szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé-vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a szolgáltatás használat a során más személy személyes adatait adja meg; a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető, vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személy jogait, vagy jogszabályt sértő módon használja; vagy a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte, illetve a szolgáltatás használata során kárt okozott, az üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítésére, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

VII. MÓDOSÍTÁS

Az üzemeltető fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására. Módosítás esetén az üzemeltető a módosított nyilatkozatot elérhetővé teszi a szolgáltatás nyitóoldalán.